Po-seD – Veľkoobchod s nábytkom

Družstevná 387, Jasenov

Konateľ
Marek Gašpar

+421 919 405 251
posednabytok@gmail.com

Infolinka:
+421 905 762 223

Konateľ
Stanislav Goroľ
+421 918 801 010